Notice: Undefined property: dbMain::$query_count in /home/metrofm/public_html/lib/dbClass.php on line 67

वातावरण

Posted On: February 22, 2014

काठमाडौँ महानगर पालिकाको सूचना

                    काठमाडौँ महानगर पालिकाको सूचना 
काठमाडौँ मानगर पालिका धोबी खोला सर् सफाई अभियान प्रत्येक सनिबार बिहान  ८ बजे   तपाईको  पनि सहभागी हुन को लागि हार्दिक अनुरॉध छ/
               नदि सफा राखौ |हाम्रो सभ्यताको परिचय दियौं |
                                                                                                            काठमाडौँ महानगर पालिका
                                                                                                            बातावरण बिभाग 
                                                                                                                    टेकु

Like us on Facebook

Post Comments

Latest News

View More Latest News
http://www.kathmandu.gov.np

महानगर गतिविधि

View More

Photo Gallery